Фізика

Фізика

Тема урокуКласАвторТип матеріалуФайл
Початкові відомості про будову атома .Електрон. Йон.7Ямненко Л. П.ЕОР Заватажити
Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл.7Василенко О. М. ЕОР Заватажити
Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху.7Голубенко Н. О.ЕОР Заватажити
Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.7Голікова Л. Г.ЕОР Заватажити
Дослідження коливань нитяного маятника.7Вовченко С. М.ЕОР Заватажити
Сили.7Коломієць М. М.ЕОР Заватажити
Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Густина речовини.7Рябець В. М.ЕОР Заватажити
Густина.7Цибуліна Т. В. ЕОР Заватажити
Визначення густини речовини.7Тихонюк М. Я.ЕОР Заватажити
Взаємодія тіл. Сила. Результат дії сили зміна швидкості або деформація тіла.7Квікер Т. М.ЕОР Заватажити
Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.7Корнелюк Г. В.ЕОР Заватажити
Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри.7Божко С. О.ЕОР Заватажити
Сила тяжіння. Вага. Невагомість.7Корнелюк Т. Є.ЕОР Заватажити
Розв'язування задач на розрахунок.7Фігурна Л. Д.ЕОР Заватажити
Сила тертя. Коефіцієнт тертя. Розв’язування задач.7Володіна Л. М. ЕОР Заватажити
Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.7Бариш-Тищенко І. О.ЕОР Заватажити
Манометри. Насоси.7Свириденко В. О.ЕОР Заватажити
Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.7Сергійчук В. В.ЕОР Заватажити
Виштовхувальна сила в рідинах і газах.7Онищенко Н. О.ЕОР Заватажити
Сили.7Коломієць М. М.ЕОР Заватажити
Взаємодія тіл. Сили.7Шеремета О. М. ЕОР Заватажити
Розв'язування задач на розрахунок механічної роботи та потужнності.7Харченко О. Ф.ЕОР Заватажити
Машини й механізми. Прості механізми. Момент сили.7Іванченко Л. Ю.ЕОР Заватажити
Умови рівноваги важеля.7Новикова С. О.ЕОР Заватажити
Розв’язування задач на розрахунок коефіцієнта корисної дії.7Баскіна І. Б.ЕОР Заватажити
Механічна робота та енергія.7Плугатар Н. О.ЕОР Заватажити
Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура та її вимірювання.8Хавіло Л. В. ЕОР Заватажити
Залежність розмірів фізичних тіл від температури.8Цісар В. В.ЕОР Заватажити
Внутрішня енергія.8Теплова О. В.ЕОР Заватажити
Кількість теплоти. питома теплоємність. Кількість теплоти, що поглинаеться речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження тіла.8Іванюта В. В.ЕОР Заватажити
Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.8Сліпченко А. М.ЕОР Заватажити
Визначення питомої теплоємності речовини.8Меліков О. А.ЕОР Заватажити
Кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання тіла (виділяється при охолодженні тіла). Розв’язування задач.8Спірідонова І. С.ЕОР Заватажити
Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів.8Новикова Т. Л. ЕОР Заватажити
Пароутворення та конденсація.8Шикота Т. В.ЕОР Заватажити
Кипіння. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.8Корнич Г. В.ЕОР Заватажити
Згоряння палива. Теплота згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива.8Бондар Г. М.ЕОР Заватажити
Розв’язування задач. Розрахунок кількості теплоти.8Онориієнко В. П.ЕОР Заватажити
Теплові двигуни. Холодильні машини. Розв´язування задач.8Корнієнко В. М.ЕОР Заватажити
Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни.8Дейнека О. М.ЕОР Заватажити
Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів.8Онищенко В. Б.ЕОР Заватажити
Закон Кулона. Розв’язування задач.8Зайцева Ю. В.ЕОР Заватажити
Дії електричного струму.8Качай Н. М.ЕОР Заватажити
Джерела електричного струму. Електричне коло та його основні елементи.8Шутікова О. М.ЕОР Заватажити
Закон Ома для ділянки кола.8Кравченко М. В.ЕОР Заватажити
Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра.8Демченко О. О.ЕОР Заватажити
Послідовне з'єднання провідників.8Лактіонова І. М.ЕОР Заватажити
Послідовне з’єднання провідників. Розв’язування задач.8Іщенко М. В.ЕОР Заватажити
Паралельне з'єднання провідників.8Приліпко В. Ю.ЕОР Заватажити
Паралельне з’єднання провідників. Розв’язування задач.8Дімова Е. Г.ЕОР Заватажити
Послідовне та паралельне з΄єднання провідників. Розв΄язування задач.8Лисак Г. В.ЕОР Заватажити
Робота і потужність електричного струму.8Дроздовський В. М.ЕОР Заватажити
Розв’язування задач. Робота й потужність електричного струму.8Жмайло О. В.ЕОР Заватажити
Теплова дія струму.8Стецюра В. О.ЕОР Заватажити
Закон Джоуля-Ленца. Розв язування задач.8Дроботун О. К.ЕОР Заватажити
Електроліз. Закон Фарадея для електролізу.8Фролов С. І.ЕОР Заватажити
Розв’язування задач. Закон Фарадея для електролізу.8Огороднік А. Г.ЕОР Заватажити
Електричні явища. Електричний струм. Розв’язування задач.8Пономаренко Л. М. ЕОР Заватажити
Постійні магніти. Взаємодія магнітів. Магнітне поле землі.9Ролік В. А.ЕОР Заватажити
Закони Ньютона. Розв’язування задач.9Жданович В. Г.ЕОР Заватажити
Взаємодія тіл. Сили . Види сил.10Шабалтас Г. Б.ЕОР Заватажити
Закон всесвітнього тяжіння. Розв’язування задач.10Здзітовецька Л. І.ЕОР Заватажити
Вага тіла і невагомість. Штучні супутники землі. Розвиток космонавтики.10Кітнюх Г. А.ЕОР Заватажити
Рух тіла під дією кількох сил.10Шиманьска Т. В.ЕОР Заватажити
Сили в природі.10Запорожець В. В.ЕОР Заватажити
Сили в природі.10Сапожнікова Т. О.ЕОР Заватажити
Момент сили. Умова рівноваги. Розв'язування задач.10Перга В. В.ЕОР Заватажити
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.Реактивний рух.10Грінченко І. В.ЕОР Заватажити
Елементи статики. Закони збереження.10Албул В. С.ЕОР Заватажити
Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні і аморфні тіла.10Єгорова О. В.ЕОР Заватажити
Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні і аморфні тіла.10Шкварко Р. Р.ЕОР Заватажити
Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму.11Страшун В. А. ЕОР Заватажити
Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.11Башинська А. М.ЕОР Заватажити
Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.11Яновська А. Г.ЕОР Заватажити
Сила Лоренца. Розв'язування задач.11Шелкова Н. І.ЕОР Заватажити
Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Вплив магнітного поля на живі організми.11Захарчук А. К.ЕОР Заватажити
Закон електромагнітної індукції.11Заривайська Т. С.ЕОР Заватажити
Закон електромагнітної індукції. Розв'язування задач.11Северенчук Ю. Б.ЕОР Заватажити
Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.11Карпусь Л. А.ЕОР Заватажити
Електромагнітне поле.11Куценко М. Б.ЕОР Заватажити
Коливальний рух. Вільні коливання. Амплітуда, період і частота коливань.11Остапчук Л. В.ЕОР Заватажити
Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань. Розв'язування задач. 11Байназарова О. ОЕОР Заватажити
Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Розв'язування задач.11Пархоменко Л. В. ЕОР Заватажити
Вимушені коливання. Резонанс.11Коваленко І. І.ЕОР Заватажити
Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні і поздовжні хвилі.11Морозовський Л. К.ЕОР Заватажити
Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль. Розв’язування задач.11Дідкова Г. Т.ЕОР Заватажити
Застосування фотоефекту. Розв'язування задач.11Куліченко К. Л.ЕОР Заватажити