Географія

Географія

Тема урокуКласАвторТип матеріалуФайл
Географічне положення України8Кармянкова Т. В.Конспект Заватажити
Географічне положення України8Кармянкова Т. В.Презентація Заватажити
Географічне положення України8Кармянкова Т. В.Тест Заватажити
Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні8ГордонКонспект Заватажити
Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні8ГордонПрезентація Заватажити
Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні8ГордонТест Заватажити
Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в атмосфері і на земній поверхні8Кравченко О. І.Конспект Заватажити
Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в атмосфері і на земній поверхні8Кравченко О. І.Презентація Заватажити
Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл в Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Сезонні погодні умови та явища8Качковська С. В.Конспект Заватажити
Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл в Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Сезонні погодні умови та явища8Качковська С. В.Презентація Заватажити
Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл в Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Сезонні погодні умови та явища8Качковська С. В.Тест Заватажити
Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини8Василега О. В.Конспект Заватажити
Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини8Василега О. В.Презентація Заватажити
Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини8Василега О. В.Тест Заватажити
Основні річкові басейни та системи. Живлення і режим річок, густота річкової мережі8Козоріз І. І.Конспект Заватажити
Основні річкові басейни та системи. Живлення і режим річок, густота річкової мережі8Козоріз І. І.Презентація Заватажити
Озера України, їх типи, особливості водного режиму8Сушко Г. І.Конспект Заватажити
Озера України, їх типи, особливості водного режиму8Сушко Г. І.Презентація Заватажити
Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Води суходолу своєї місцевості8Горькова К. В.Конспект Заватажити
Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Води суходолу своєї місцевості8Горькова К. В.Презентація Заватажити
Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Води суходолу своєї місцевості8Горькова К. В.Тест Заватажити
Рослинний покрив України8Бойко В. В.Конспект Заватажити
Рослинний покрив України8Бойко В. В.Презентація Заватажити
Лісостепова зона. Використання та охорона лісостепових ландшафтів8Ярош Г. П.Конспект Заватажити
Лісостепова зона. Використання та охорона лісостепових ландшафтів8Ярош Г. П.Презентація Заватажити
Лісостепова зона. Використання та охорона лісостепових ландшафтів8Ярош Г. П.Тест Заватажити
Геологічна ситуація в Україні8Єлагіна Н. О. Конспект Заватажити
Геологічна ситуація в Україні8Єлагіна Н. О. Презентація Заватажити
Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні8Висотіна Н. В. Конспект Заватажити
Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні8Висотіна Н. В. Презентація Заватажити
Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні8Висотіна Н. В. Тест Заватажити
Кількість населення в світі та Україні. Зміна кількості населення в світі та Україні8Пазіч В. І.Конспект Заватажити
Кількість населення в світі та Україні. Зміна кількості населення в світі та Україні8Пазіч В. І.Презентація Заватажити
Чинники, що впливають на кількість населення. Природний рух населення. Демографічна політика8Рижевська Т. О.Конспект Заватажити
Чинники, що впливають на кількість населення. Природний рух населення. Демографічна політика8Рижевська Т. О.Тест Заватажити
Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика8Щур О. О.Конспект Заватажити
Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика8Щур О. О.Презентація Заватажити
Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика8Щур О. О.Тест Заватажити
Топографічні карти та їх практичне використання8Хворостенко С. О.Конспект Заватажити
Топографічні карти та їх практичне використання8Хворостенко С. О.Презентація Заватажити
Топографічні карти та їх практичне використання8Хворостенко С. О.Тест Заватажити
Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Фізична карта України8Скакун Д. О.Конспект Заватажити
Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Фізична карта України8Скакун Д. О.Презентація Заватажити
Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини8Шевченко А. Л.Конспект Заватажити
Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини8Шевченко А. Л.Презентація Заватажити
Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини8Шевченко А. Л.Тест Заватажити
Внутрішні води та водні ресурси8Разживін С. В.Презентація Заватажити
Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворення й охорони. Тваринний світ своєї місцевості8Корецька О. О.Конспект Заватажити
Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворення й охорони. Тваринний світ своєї місцевості8Корецька О. О.Презентація Заватажити
Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона8Дударенко В. І.Конспект Заватажити
Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона8Дударенко В. І.Презентація Заватажити
Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа8Старжевська І. М.Конспект Заватажити
Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа8Старжевська І. М.Презентація Заватажити
Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа8Старжевська І. М.Тест Заватажити
Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. Практична робота №12. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу8Омельченко Н. З.Конспект Заватажити
Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. Практична робота №12. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу8Омельченко Н. З.Презентація Заватажити
Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. Практична робота №12. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу8Омельченко Н. З.Тест Заватажити
Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Мегаполіси. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі8Спасибко С. М. Конспект Заватажити
Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Мегаполіси. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі8Спасибко С. М. Презентація Заватажити
Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні8Скрипченко В. І.Конспект Заватажити
Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні8Скрипченко В. І.Презентація Заватажити
Кольорова металургія. Проблеми і перспективи галузі9Пилипченко Т. М.Конспект Заватажити
Кольорова металургія. Проблеми і перспективи галузі9Пилипченко Т. М.Презентація Заватажити
Кольорова металургія. Проблеми і перспективи галузі9Пилипченко Т. М.Тест Заватажити
Харчова промисловість України9Ковальова В. М.Конспект Заватажити
Харчова промисловість України9Ковальова В. М.Презентація Заватажити
Зональна спеціалізація сільського господарства. Приміські сільськогосподарські райони9Данилова О. Є.Конспект Заватажити
Зональна спеціалізація сільського господарства. Приміські сільськогосподарські райони9Данилова О. Є.Презентація Заватажити
Зональна спеціалізація сільського господарства. Приміські сільськогосподарські райони9Данилова О. Є.Тест Заватажити
Промисловість будівельних матеріалів 9В’юн А. В.Конспект Заватажити
Промисловість будівельних матеріалів 9В’юн А. В.Презентація Заватажити
Промисловість будівельних матеріалів 9В’юн А. В.Тест Заватажити
Залізничний і автомобільний транспорт України9Шостак Н. В. Конспект Заватажити
Залізничний і автомобільний транспорт України9Шостак Н. В. Презентація Заватажити
Залізничний і автомобільний транспорт України9Шостак Н. В. Тест Заватажити
Україна і світове господарство9Малахатка Л. О.Конспект Заватажити
Україна і світове господарство9Малахатка Л. О.Презентація Заватажити
Україна і світове господарство9Малахатка Л. О.Тест Заватажити
Сучасна політична карта світу. Відмінність понять «країна», «держава», «залежна територія». Етапи формування політичної карти світу10Сітько О. І.Конспект Заватажити
Сучасна політична карта світу. Відмінність понять «країна», «держава», «залежна територія». Етапи формування політичної карти світу10Сітько О. І.Тест Заватажити
Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості і безробіття10Кошубінська Н. В.Конспект Заватажити
Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості і безробіття10Кошубінська Н. В.Презентація Заватажити
Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Географія світових та національних релігій10Черепніна Т. В.Конспект Заватажити
Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Географія світових та національних релігій10Черепніна Т. В.Презентація Заватажити
Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Географія світових та національних релігій10Черепніна Т. В.Тест Заватажити
Географія світових природних ресурсів: земельних, лісових, водних, Світового океану, рекреаційних10Шевчук І. В.Конспект Заватажити
Географія світових природних ресурсів: земельних, лісових, водних, Світового океану, рекреаційних10Шевчук І. В.Презентація Заватажити
Обробна промисловість: хімічна промисловість, лісова і деревообробна промисловість, легка промисловість, харчова промисловість10Редько Т. І.Конспект Заватажити
Обробна промисловість: хімічна промисловість, лісова і деревообробна промисловість, легка промисловість, харчова промисловість10Редько Т. І.Презентація Заватажити
Міжнародний туризм. Всесвітні економічні відносини. Форми всесвітніх економічних відносин10Дворнік А. В.Конспект Заватажити
Міжнародний туризм. Всесвітні економічні відносини. Форми всесвітніх економічних відносин10Дворнік А. В.Презентація Заватажити
Міжнародний туризм. Всесвітні економічні відносини. Форми всесвітніх економічних відносин10Дворнік А. В.Тест Заватажити
Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні. Країни ЄС: особливості, проблеми, роль інтеграційних процесів10Демченко Т. М.Конспект Заватажити
Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні. Країни ЄС: особливості, проблеми, роль інтеграційних процесів10Демченко Т. М.Презентація Заватажити
Практична робота 4. Порівняльна характеристика господарства США та Канади10КононоваКонспект Заватажити
Машинобудування і металообробкаТкаченко Н. В.Конспект Заватажити
Машинобудування і металообробкаТкаченко Н. В.Презентація Заватажити
Машинобудування і металообробкаТкаченко Н. В.Тест Заватажити
Заватажити
Заватажити
Заватажити
Заватажити
Заватажити