Українська мова та література

Тема урокуКласАвторТип файлуФайл
Звуки мови. Голосні та приголосні. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі5Кокозій І.В.Презентація Заватажити
Голосні і приголосні звуки5Скляр В.М.Презентація Заватажити
Знак м’якшення5Романюк Н.М.Презентація Заватажити
Спрощення в групах приголосних5Чеховська О.М.Презентація Заватажити
Лексичне значення слова. Слова однозначні та багатозначні5Шарупа Г.В.Презентація Заватажити
Слова однозначні та багатозначні5Демиденко В.Д.Презентація Заватажити
Слова однозначні та багатозначні5Захарченко І.О.Презентація Заватажити
Лексика. Значення слова та його походження5Кислухо Т.М.Презентація Заватажити
Групи слів за значенням. Синоніми5Ковальчук Л.В.Презентація Заватажити
Лексико-стилістичні синоніми та їхні види10Ушакова Т.С.Презентація Заватажити
Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми5Троненко Ю.А.Презентація Заватажити
Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми5Сапожнікова В.В.Презентація Заватажити
Антоніми5Россихіна О.М.Презентація Заватажити
Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми6Скореднова Н.М.Презентація Заватажити
Активна і пасивна лексика. Застарілі слова, неологізми6Василенко О.І.Презентація Заватажити
Діалектні слова10Млинченко В.В.Презентація Заватажити
Застарілі слова. Неологізми10Польова-Веретнюк О.О.Презентація Заватажити
Запозичені слова10Шевчук Л.О.Презентація Заватажити
Стилістично нейтральна лексика. Емоційно забарвлені слова10Плешкун Л.В.Презентація Заватажити
Поняття про фразеологізм6Сергієнко Ю.С.Презентація Заватажити
Поняття про фразеологізм6Білявська-Огородник М.Л.Презентація Заватажити
Джерела українських фразеологізмів10Бевз І.О.Презентація Заватажити
Джерела українських фразеологізмів10Кутня В.М.Презентація Заватажити
Основа слова. Значущі частини слова5Репецька Т.А.Презентація Заватажити
Написання складних прикметників6Бабко М.І.Презентація Заватажити
Написання прислівників через дефіс і разом7Бабир Н.М.Презентація Заватажити
Загальна характеристика частин мови. Іменник6Хвостик Д.М.Презентація Заватажити
Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні6Святенко О.П.Презентація Заватажити
Велика буква і лапки у власних назвах6Рипінська О.В.Презентація Заватажити
Написання "не" з іменниками6Кульчицька Ю.М.Презентація Заватажити
Написання –н– і –нн– у прикметниках6Цибуляк Н.М.Презентація Заватажити
Написання складних прикметників6Бабко М.І.Презентація Заватажити
Числівник8Гайчук О.М.Презентація Заватажити
Неозначена форма дієслова7Тур С.Ю.Презентація Заватажити
Дієприкметник. Дієприкметниковий зворот7Шолудько Л.С.Презентація Заватажити
Прислівник7Дудчик Н.У.Презентація Заватажити
Написання прислівників через дефіс і разом7Бабир Н.М.Презентація Заватажити
Написання прислівників разом, через дефіс. Написання прислівникових сполук7Вітвіцька Т.Г.Презентація Заватажити
Словосполучення8Ніколенко В.В.Презентація Заватажити
Способи вираження підмета8Сафарова Г.М.Презентація Заватажити
Члени речення5Ващенко Н.К.Презентація Заватажити
Додаток8Яворська К.П.Презентація Заватажити
Речення з одним головним членом5Сисова О.Г.Презентація Заватажити
Односкладні речення8Остаповець М.А.Презентація Заватажити
Односкладні речення8Гаврилко О.М.Презентація Заватажити
Узагальнювальні слова при однорідних членах речення8Костенко Л.С.Презентація Заватажити
Звертання. Розділові знаки при звертанні5Шевченко-Полянська Н.М.Презентація + mp3 Заватажити
Звертання8Прудкогляд О.Я.Презентація Заватажити
Звертання. Розділові знаки при звертанні5Патик В.В.Презентація Заватажити
Вставні слова і словосполучення8Духнич О.В.Презентація Заватажити
Вставні слова, словосполучення та речення8Дараган О.О.Презентація Заватажити
Звертання. Вставні слова5Іванкова О.Г.Презентація Заватажити
Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань і вставних слів11Товкес Т.М.Презентація Заватажити
Речення, ускладнені відокремленими обставинами8Ковальова О.С.Презентація Заватажити
Відокремлені означення8Дубинська Т.А.Презентація Заватажити
Відокремлені означення8Боженко С.І.Презентація Заватажити
Неповне речення8Міхеєва М.Є.Презентація Заватажити
Складносурядне речення9Шевченко О.М.Презентація Заватажити
Основні види складнопідрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні9Градзіон В.П.Презентація Заватажити
Складнопідрядне речення з підрядним означальним9Березняк Л.О.Презентація Заватажити
Двокрапка в безсполучниковому складному реченні9Савченко Т.О.Презентація Заватажити
Двокрапка в безсполучниковому складному реченні9Єршова К.М.Презентація Заватажити
Двокрапка й тире в безсполучниковому складному реченні9Домбровська Н.В.Презентація Заватажити
Діалог. Розділові знаки при діалозі5Чумичова Л.М.Презентація Заватажити
Презентація Заватажити