Історія

Історія

Тема урокуКласАвторТип матеріалуФайл
Методичні розробки
уроків з історії України
7-го класу
(посібник для вчителів)
7Дудар О.В.Конспект Заватажити
«Слов’яни під час Великого переселення народів. Розселення східних слов’ян на території України, їх сусіди та етнічні і державотворчі процеси у період утворення Київської Русі»

7Чебанюк Н. К.Конспект Заватажити
«Київська держава за перших князів»7Томаш В.М.Конспект Заватажити
«Київська держава за часів Ольги і Святослава»7Баленко І.І. Конспект Заватажити
«Суспільний устрій і господарське життя Київської Русі. Суспільний устрій Київської Русі у ІХ – Х ст. Склад і заняття населення. Життя людей у селі. Міста і міське життя»7Заєць О.В.Конспект Заватажити
«Виникнення та розвиток Київської Русі». Тематичне оцінювання7Комарова П.Г.Конспект Заватажити
«Київська держава за часів правління Володимира Великого»7Акопян Т.Г.Конспект Заватажити
«Київська Русь за часів правління Ярослава Мудрого»7Гиленко І.Б.Конспект Заватажити
«Політичний і соціальний устрій, господарське життя Київської Русі наприкінці Х – у першій половині ХІ століття»7Торчило О. П.Конспект Заватажити
„Культура Київської Русі ІХ – ХІ століття”7Давиденко О.В.Конспект Заватажити
«Київська Русь наприкінці Х – у I половині ХІ ст.»
Тематичне оцінювання.
7Комарова П.Г.Конспект Заватажити
«Київська Русь за наступників Ярослава»7Іщенко Л.М.Конспект Заватажити
«Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха, його внутрішня і зовнішня політика. Початок феодальної роздробленості Київської Русі»7Левчук Л.М.Конспект Заватажити
«Феодальна роздробленість Київської Русі. Поява удільних князівств»7Калашнікова Л.С.Конспект Заватажити
«Політичний і соціально-економічний розвитоr Галицького та Волинського князівств»7Конончук І.І.Конспект Заватажити
«Розквіт культури в Київській Русі у другій половині ХІ – першій половині ХIII ст.»7Іващук А.К.Конспект Заватажити
Київська держава у другій половині ХІ – I половині ХІІІ ст.
Тематичне оцінювання
7Комарова П.Г.Конспект Заватажити
«Утворення Галицько-Волинського князівства»7Башняніна І.І.Конспект Заватажити
«Монгольська навала на Русь»7Олексієнко Т.Ф.Конспект Заватажити
«Галицько-Волинська держава за князя Данила Галицького та його наступників»7Бельченко О. С.Конспект Заватажити
Останні галицько-волинські князі. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за галицько-волинську спадщину7Дудар О.В.Конспект Заватажити
«Культура Галицько-Волинського князівства.»7Дудар О.В.Конспект Заватажити
«Галицько-Волинська держава» Тематичне оцінювання7Комарова П.Г.Конспект Заватажити
«Поширення влади польського короля та литовських князів на українські землі»7Дудар О.В.Конспект Заватажити
«Українські землі у складі Великого князівства Литовського»7Дудар О.В.Конспект Заватажити
«Українські землі у складі Угорщини, Молдовського князівства, Московської держави та Кримського ханства»7Башняніна І.І.Конспект Заватажити
«Соціальна структура українського суспільства другої половини XIV – XV століття» 7Дудар О.В.Конспект Заватажити
«Господарське життя в Україні другої половини
XIV – XV століття»
7Башняніна І.І.Конспект Заватажити
: «Розвиток української культури у другій половині XIV – у XVстолітті»7Дудар О.В.Конспект Заватажити
«Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV-XV ст.» 7Комарова П.Г.Конспект Заватажити
Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин в першій третині XIX ст.9Майоров І.В.Конспект Заватажити
«Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХIХ ст.»9Бодрова Г.Г.Конспект Заватажити
Практичне заняття: «Програмові документи Кирило- Мефодіївського братства»9Максимчук М.Р.Конспект Заватажити
Початок національного відродження на західноукраїнських землях9Гумен Л. В.Конспект Заватажити
Українське національне відродження в західноукраїнських
землях наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.
9Лазнюк Н.В.Конспект Заватажити
Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії9Сичов В. В.Конспект Заватажити
Альманах «Русалка Дністровая»9Вацківська С.М.Конспект Заватажити
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ (кінець ХУІІІ - початок ХІХ ст.)9ОНИЩЕНКО А. Я.
Конспект Заватажити
Наш край в кінці XVIII- першій половині XIXст.9Дідковська Т.П.Конспект Заватажити
Ліквідація кріпацтва та реформи 60 – 70-х років ХІХ ст.9Сириця А.В.Конспект Заватажити
Суспільно - політичні рухи в Україні у 60-90х роках ХІХ століття.9Юрчук М.М.Конспект Заватажити
УКРАЇНСЬКІ ПІДПРИЄМЦІ-БЛАГОДІЙНИКИ9Богач К.Я.Конспект Заватажити
Політизація українського національного руху9Назаров
В.В.
Конспект Заватажити
Посилення національного гніту 1907-1914 pp.
Український політичний та національно-культурний рух в 1907-1914 pp.
9Шатохіна Т.І.Конспект Заватажити
Особливості розвитку української культури. Освіта. Недільні школи в Наддніпрянській Україні.9Коноваленко Т.В.Конспект Заватажити
«Українське мистецтво другої половини ХІХ ст.»9Рамазанова М.О.Конспект Заватажити
Малоросійське товариство9Презентація Заватажити
Південне товариство9Презентація Заватажити
Північне товариство9Презентація Заватажити
Масонство. Декабристи. Польське повстання 1830–1831 рр. і його наслідки для України. Соціальні протести. 9Павлюк Т.А.Конспект Заватажити
«Т. Шевченко та український національний рух».9Монастирло В.В.Конспект Заватажити
Тарас Шевченко та український національний рух.9Монастирло В.В.Конспект Заватажити
Життєвий шлях
Тараса Григоровича Шевченка
9Презентація Заватажити
Творчість
Т.Г. Шевченка
9Презентація Заватажити
Суспiльно-полiтичнi погляди Тараса Григоровича Шевченка
9Презентація Заватажити
Українські землі в складі Австрійської імперії9Відео Заватажити
Українські землі у складі Австро-Угорщини. Становище промисловості та сільського господарства9Лаврінчук О.П.Конспект Заватажити
Українські землі у складі Австро-Угорщини. Становище промисловості та сільського господарства
9Презентація Заватажити
ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
9Гудим В.М.Конспект Заватажити
ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ9Гудим В.М.Презентація Заватажити
Розвиток освіти і науки України наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.9Білоус А.А.Конспект Заватажити
Розвиток освіти і науки України наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.9Білоус А.А.
Презентація Заватажити
Розвиток української літератури («Енеїда» І. Котляревського. Т. Шевченко і його «Кобзар». П. Куліш, М. Гоголь.)9Дмитрієв В.С.Конспект Заватажити
Розвиток української літератури
наприкінці ХVІІІ в першій половині ХІХ ст.
(«Енеїда» І. Котляревського. Т.Шевченко і його «Кобзар».
П. Куліш, М. Гоголь)
9Філоненко О.П.Конспект Заватажити
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НАПРИКІНЦІ XVIII В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.9Філоненко О.П.Презентація Заватажити
Розвиток української літератури («Енеїда» І. Котляревського. Т. Шевченко і його «Кобзар». П. Куліш, М. Гоголь.)9Дмитрієв В.С.Презентація Заватажити
Відеофрагменти для домашнього опрацювання9Конспект Заватажити
Культура України кінця ХVIII - першої половини ХІХ ст. Розвиток освіти та науки9Видаш О.Я.Конспект Заватажити
Культура україни кінця xviii – першої половини xix ст. розвиток освіти та науки9Видаш О.Я.Презентація Заватажити
Практична робота.
Повсякденне життя в І половині ХІХ ст. в Україні
9Бобир Ю.В.Конспект Заватажити
Повсякденне життя
на початку ХІХ ст.
9Презентація Заватажити
Українське питання в контексті міжнародних
відносин.
Східна (Кримська) війна 1853-1856 р. на українських землях.
9Борщевська Г.М.Конспект Заватажити
КРИМСЬКА ВІЙНА9Презентація Заватажити
Ліквідація кріпацтва та реформи 60-70 рр. XIX ст.9Коваленко Л.М.Конспект Заватажити
Ліквідація кріпацтва та реформи 60-70 рр. XIX ст.9Презентація Заватажити
Хлопомани. Польське повстання 1863-1864 рр. та його наслідки для України9Марценюк-Рябчинська С.В.Презентація Заватажити
Суспільно-політичні рухи першої половини ХІХ ст.9Конспект Заватажити
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В УКРАЇНІ У 60-90 РОКАХ ХІХ ст. 9Презентація Заватажити
Хлопомани. Польське повстання 1863-1864 рр. та його наслідки для України9Марценюк-Рябчинська С.В.Конспект Заватажити
Формування основних течій суспільно-політичного руху
ІІ половини ХІХ століття
9Корчова Т.М.Конспект Заватажити
Суспільно-політичні течії ІІ пол. ХІХ ст. в Україні9Презентація Заватажити
Додатки9Конспект Заватажити
Події революції 1905-1907 рр. в Україні. «Українське» питання в III-IV Державних Думах9Олійник Н.М.Конспект Заватажити
Посилення національного, політичного та культурного рухів 1906-1907 рр.9Грабова Н.П.Конспект Заватажити
Події революції 1905-1907 років в Україні9Презентація Заватажити
Події революції 1905–1907 рр. в Україні9Друченко В.П.Конспект Заватажити
«Аграрна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну»9Михайлова Т.О.Конспект Заватажити
Аграрна реформа П.Столипіна та її вплив на Україну9Михайлова Т.О.Презентація Заватажити
Радикальний рух у Галичині. Утворення перших політичних партій. Іван Франко9Матвійчук І.А.Конспект Заватажити
Радикальний рух у Галичині. Утворення перших політичних партій. Іван Франко9Матвійчук І.А.Презентація Заватажити
Зародження політпартій9Відео Заватажити
Радикальний рух в Галичині. Іван Франко. Народовська політика «Нової ери»9Ковальов В.Є.Презентація Заватажити
Радикальний рух в Галичині. Іван Франко. Народовська політика «Нової ери»9Ковальов В.Є. Конспект Заватажити
Українська література наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття9Тицька А.Ю.Конспект Заватажити
«Культура України ХІХ століття»9Новосад І.Ю.Конспект Заватажити
Українська література наприкінці ХІХ - на початку9Презентація Заватажити
Розвиток літератури, преси, театру та музики в україні в середині 19 початку ХХ століття9Карпенко О. М.Конспект Заватажити
Традиції та побут української сім’ї9Ворожбит С.А.Конспект Заватажити
Міське населення9Презентація Заватажити
Конспект (для учня)9Конспект Заватажити
Практичне заняття. Традиції та побут української сім’ї9Презентація Заватажити
Практичне заняття. Традиції та побут української сім’ї9Іван І.В.Конспект Заватажити
Тестові завдання9Конспект Заватажити
Цікаві й корисні відеофрагменти на сервісі You Tube9Конспект Заватажити
9Конспект Заватажити